Tahhar

Tahhar vilayeti, Kâbil’den yaklaşık 400 km uzaklıkta bulunan, Afganistan’ın yeşil ve tarıma elverişli vilayetlerinden biridir. Doğuda Bedahşan, batıda Kunduz ve güneyinde Bağlan vilayeti yer alır. On altı farklı bölgeye ayrılmış Tahhar vilayetinin merkezi, Talikan şehrinin bulunduğu bölgedir. Bununla birlikte, Afganistan’ın kuzey doğu bölgesinde Tacikistan sınırınındadır. 1 milyona yakın nüfusun çoğunluğu Tacik ve Özbeklerden oluşmaktadır.

Talikan şehrinden bir görüntü

Tarihin Gizli Hazinesi

20.yy’da keşfedilen ve sonrasında sit alanı ilan edilen yerler Tahhar vilayetinin antik tarihine dair önemli bilgiler sağlamıştır. Âmuderya ve Gökçe (Kokcha) nehirlerinin birleştiği yerde, Deşt-i Kal’a (Dasht-e-Qala) semtinde keşfedilen Ay Khanum adındaki antik kentin temel taşının, M.Ö 300 yılında Büyük İskender tarafından atıldığı belirtilmektedir.

Ay Khanum sit alanı, Takhar-Afganistan

İslam tarihi açısından ise; 7. Asırda Afganistan’a ve Orta Asya’ya düzenlenen tebliğ seferleri neticesinde bu topraklarda İslamiyet’in tohumunun atıldığını söyleyebiliriz. 16. asırdan 18. asıra kadar Buhara Hanlığı tarafından idare edilen Takhar’da; Buhara’lı Şah-ı Nakşibend Hz. (k.s)’nin ismi ile müsemma Hoca Bahaüddin (Khwaja Bahauddin) bölgesi bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere Tahhar vilayeti tarihte Ehl-i Sünnet’in kalesi olan beldelerdendir.

Buhara Hanlığı’nın Kunduz Emiri Mir Muhammed Murat Bey, bir dostluk anlaşması neticesinde 1750 yılında Tahhar vilayetinin idaresini Dürrani Hanedanı’na teslim etmiştir.

Hz.Allah Tahhar-Talikan şehrinin evlatlarına, Buhara Hanlığı ve Dürrani Hanlığı devirlerinde yaşamış dedeleri gibi Ehl-i Sünnet’e hizmet edebilmeyi nasip eylesin…

Verimli topraklar

Afganistan Talikan pazarında bol miktarda tahıl ve meyve bulunur, bu nedenle Talikan şehri önemli seyyahların seyahatnamelerinde büyük bir tahıl merkezi olarak anılır. Bunun yanında Tahhar’ın dağlarından merkeplerin sırtında yılda 23.000 ton civarı çıkarılan tuzlar birçok bölgenin ihtiyacını karşılamaktadır.

Talikan’da bir tuz madeninde çalışan işçiler

İklim ve Zorlu Şartlar

Tahhar’da iklim açısından nispeten sıcak yazlar ve soğuk kışlar yaşanmaktadır.

Tahhar’da kış aylarında bir yol görüntüsü

Kış mevsimi maalesef sadece bembeyaz bir örtü ile kaplı ağaçlar ve yolların tabloları andıran bu güzel görüntülerinden ibaret değil. Tahhar vilayeti soğuk havalar ve kar yağışları ile beraber zaman zaman deprem ve sel felaketleri ile de mücadele etmek zorunda kalıyor. 2015 yılında gerçekleşen ve Kuzey Afganistan’ı sarsan 7.5 şiddetindeki Hindu Kuş depreminde, 30.000’e yakın ev harap oldu ve yüzlerce insan hayatını kaybetti. 1.700’den fazla insan ise sakatlandı.

Hz.Allah ülkemizde ve dünyanın her yerinde meydana gelen afetlerde evsiz, kimsesiz kalanların yardımcısı olsun.

Deşt-i Kal’a bölgesinde çadırda yaşayan insanlar