Gönül Sultanının Teveccühüyle Gelen Hükümdarlık

       

Evrengzib Alemgir                                                            Şah Cihan

Evrengzib Alemgir Babürlü hükümdarı Şah Cihan’ın üçüncü oğludur. Babası Şah Cihan, dünyanın yedi harikasından biri olan Tac Mahal’i yaptıran büyük Babürlü hükümdarıdır.

Evrengzib Alemgir devrinde yapılan Mothki Mescidi

Evrengzib Alemgir, dünya işlerinin yanında ahiret işlerine de önem verirdi. Bir yandan devlet işleriyle meşgulken diğer bir yandan da zamanın sultanı Muhammed Masum k.s hazretlerine müridlik yapıp duasını almaya çalışırdı.

İyi bir eğitimle yetişmiş ve şehzadeliğinde devlet yönetimi ve liderlikte tecrübe kazanmış olan Evrengzib Alemgir, babası Şah Cihan’ın vefatıyla hükümdarlıkta meydana gelen taht kavgasını kazandı.

Hadisenin maddi cihetinin yanısıra rivayet olunur ki Evrengzîb, saltanatını ilân eden kardeşi Dara Şikuh üzerine sefer hazırlıkları yaparken mürşidi Muhammed Masum’un (k.s.) Dekken’e geldiklerini haber alır. Hemen gidip kendini, Muhammed Masum Hazretleri’nin huzuruna atar ve muvaffakiyet için ondan dua ister. Bu mübarek zât, “Allahü Teâlâ’nın izni ile az bir topluluk, kalabalık bir topluluğa galip gelir.” mealindeki Bakara suresinin 249. âyet-i kerîmesini okuyup müridi olan şehzadeye şöyle hitap eder: “Biz, Haremeyn-i Şerifeyn’i ziyaret edip dönünceye kadar her şey bitecek ve sen biiznillah sultan olacaksın.” Aynen dedikleri gibi olur ve Delhi’ye geldiklerinde Evrengzîb Âlemgir, onları sarayında misafir edip ihsanlarda bulunur.

Muhammed Masum (K.s) Hazretleri’nin kabri

Kaynak: Yedikıta – Temmuz 2019 / Sayı 131