Vacip Kurban

Allâhü Teâlâ’ya yakınlık için, ibadet niyetiyle kurban bayramı günlerinde, koyun, keçi, sığır ve deve cinsinden bir hayvanı kesmektir.

Kendisine fıtır sadakası vacip olan kimselere kurban da vâciptir. Yani nisâba mâlik olan hür, mukîm, her Müslümana vâciptir.

Kurban, kesenin kendi nefsine bedel olarak kesilir. Allah rızâsı için hâlisâne niyetle kesilen kurbanın akan ilk kanı ile birlikte kurban kesen mü’minin günahlarının bağışlanacağı beyan olunmuştur.

Vacip kurbanın kesilme vakti

Kurbanın kesilecek vakti, Kurban Bayramı’nın birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Ancak birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Kurbanı Kesme Şekli ve Niyet

Kurbanlık hayvan incitilmeden kıbleye karşı yatırılır. Üç defa “Allâhü Ekber, Allâhü Ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhü Ekber ve lillâhi’l-hamd.” diye tekbir alınır ve şöyle niyet edilir. “Yâ Rabbi! Şu vücudum sana karşı o kadar hata, o kadar isyan etti ki, affedilebilmem için bu vücudu sana kurban etmem gerekiyor. Fakat sen şerîatınla insan kurban etmeyi haram kıldığında vücuduma bedel olarak bu hayvanı kesiyorum, kabul eyle Yâ Rabbi, Bismillâhi Allâhü Ekber.” deyip kurban kesilir.
Evlâ olan, kişinin kurbanı kendisinin kesmesidir. Ancak kesemeyen, Müslüman bir vekil tayin edebilir.