Nafile Kurban: Vacip kurban dışında hususi niyetlerle kesilmek istenen kurbanlara denir.

Kurban kesmek, Hz.Allah’ın insanlara ikram ve ihsan ettiği nimetlere bir şükürdür.

Kurban kesmek, maddi manevi bela ve musibetlere karşı muhafazadır.

Kurban kesmek, Hz.Allah’a yaklaştıran çok faziletli bir ibadettir.

Nafile Kurban Niçin Kesilir?

Sahip olunan bir nimete şükür için şükür kurbanı, hastalıklardan şifa bulmak için şifa kurbanı, yeni doğan çocuğa şükür için ve Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in sünnetini yerine getirmek için akika kurbanı ve daha birçok hususi niyetle nafile kurban kesilmektedir.

Belirtilen hususi niyetler ile ve hususiyetle de Hz.Allah’ın rızasına nail olmak için kurban kesilmesi tavsiye edilmektedir.

Nafile kurbanlar genellikle, kesilip tasadduk edilmekte ve ihtiyaç sahiplerine ikram edilmektedir. Bu yönüyle de insanlık için bir maslahat-ı âmme (umumi bir faide) olarak önemli bir yere sahiptir.

Nafile Kurbanın Şartları

Vacip kurban olma şartlarına sahip her kurban, nafile olarak da kesilebilmektedir. Nafile kurbanlar kişilerin kendi imkanları ölçüsünde isteğe bağlı olarak kesilen kurbanlardır. Kişilerin nafile kurban kesmeleri kendileri için bir gereklilik değildir. Kesen kimseler için sevaba nail olmaları ve Hz.Allah’a yakınlık elde etmeleri ümit edilir fakat kesemeyenler için bir mesuliyeti olmaz.

Nafile Kurbanı Kimler Yiyebilir?

Nafile kurbanının etini; kesen kişi, ailesi ve yakınları yiyebilir veya tasadduk edebilir. Yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine tasadduk edilebilir lakin evla olan ilim talebelerine tasaddukta bulunmaktır. Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şeriflerinde: “Sizin en hayırlınız Kuran-ı Kerimi öğrenen ve öğretenlerinizdir.”  bu takdirde tasadduk etmenin en güzel mertebesi; en hayırlı kimseler olan ilim talebelerine, Kuran-ı Kerim’i öğrenip öğreten kimselere yapılan tasadduktur.

Nafile Kurbanda Vekalet

Kurbanı kişinin bizzat kendisinin kesmesi faziletli görülmüştür. Fakat buna imkânı yoksa kendi yerine birini vekil tayin eder. Vekil olan kişi kurban sahibi adına besmele ile kurbanı keser. Kişi kurbanı kendi göremeyeceği bir yerde kestirip hibe etmek isterse de, kurban kesecek kimse kurbanı kestirecek olan kişiden kurbanı almak, aldırmak, kesmek, kestirmek ve hisselendirmek üzere vekaletini alır. Kurban çeşitlerinin tamamında bu şekilde vekalet alınır ve kurbanlar besmele ile kurban sahibi adına kesilir.

Nafile Kurban Kesmenin Fazileti

Kurban kesmenin maddi ve manevi birçok fazileti vardır. Kurban kesmek evvela Hz.Allah’a yakınlık için yapılan mühim bir ibadettir. Kişi için en büyük kazanç, Hz.Allah’ın kendisinden razı olduğu bir kul olabilmektir.

İnsani açıdan bakıldığında ise, kurban ibadeti paylaşmayı beraberinde getirmektedir. Paylaşmak ise maddi imkânı olmayan insanların hayata tutunabilmesine ve toplumsal birlik ve beraberliğin meydana gelmesine katkı sağlamaktadır.