Akika Kurbanı: Yeni doğan çocuklar için Allah’a şükür olarak kesilen kurbana verilen isimdir. Akika ismi ise; yeni doğan çocuğun başındaki tüylere verilen isimdir. Kesilen bu kurbana nesîke kurbanı da denmektedir.  Çocuklar, Hz.Allah’ın anne ve babaya verdiği birer lütuftur. Akika kurbanından maksat ise Hz.Allah’ın bu lütfuna karşı bir şükürdür.

Akika Kurbanı Kestirmenin Hükmü

Hanefî mezhebinde müstehab, diğer mezheplerde sünnettir. Çocuğun doğduğu günden îtibâren kesilebilir. Yedinci günü kesmek daha fazîletlidir.

Akika Kurbanı Nasıl Kesilir?

Akîka kurbanı kesilirken çocuğun anası veya babası “Yâ Rabbi, bu benim çocuğumun akikasıdır. Onun cehennem ateşinden kurtuluş fidyesi olsun.” diye duâ eder.

Kişi Kendisi İçin Akika Kurbanı Kesebilir Mi?

Akika kurbanı vaktinde kesilmemiş olan kimse kendi adına bir kurban kesebilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Allâhü Teâlâ’nın emri ile peygamberliğini îlân etmesinden sonra kendileri için akika kesmişlerdir.

Akika Kurbanı Kimler Yiyebilir?

Akika kurbanının etini; kesen kişi, ailesi ve yakınları yiyebilir veya tasadduk edebilir. Yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine tasadduk edilebilir lakin evla olan ilim talebelerine tasaddukta bulunmaktır. Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şeriflerinde: “Sizin en hayırlınız Kuran-ı Kerimi öğrenen ve öğretenlerinizdir.”  bu takdirde tasadduk etmenin en güzel mertebesi; en hayırlı kimseler olan ilim talebelerine, Kuran-ı Kerim’i öğrenip öğreten kimselere yapılan tasadduktur.