Şifa Kurbanı: Maddi veya manevi hastalıklardan bertaraf olmak ve şifa bulmak niyetiyle Allah rızası için kesilen kurbandır.

Tıbb-ı Nebevi’de tavsiye olan şifa yöntemlerinden birisi de şifa kurbanıdır.

Şifa Kurbanına Niyet: “Maddi manevi hastalıklardan şifaya kavuşmak niyetiyle (belirli bir hastalık ise hususi olarak da zikredilebilir) bu kurbanı Allah rızası için kesiyorum”, diyerek niyet edilir.

Şifa Kurbanının Hükmü Nedir?

Şifa kurbanı, nafile bir ibadet olarak kişilerin kendi tercihi üzere yerine getirilir. Ehli Sünnet alimleri yapılmasını güzel görülüp tavsiye etmişlerdir.

Şifa Kurbanı Ne Zaman Kesilir?

Şifa kurbanı kişide maddi ve yahut manevi herhangi bir rahatsızlık/hastalık belirdiğinde bu hastalıktan şifaya kavuşmak için kesilebilir. Evla olanı ise musibetler gelmeden evvel tedbir niyeti ile kesilmesidir. Her iki takdirde de yapılması güzel görülmüştür.

Şifa Kurbanının Etini Kimler Yiyebilir?

Şifa  kurbanının etini; kesen kişi, ailesi ve yakınları yiyebilir veya tasadduk edebilir. Yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine tasadduk edilebilir lakin evla olan ilim talebelerine tasaddukta bulunmaktır. Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir Hadis-i Şeriflerinde: “Sizin en hayırlınız Kuran-ı Kerimi öğrenen ve öğretenlerinizdir.”  bu takdirde tasadduk etmenin en güzel mertebesi; en hayırlı kimseler olan ilim talebelerine, Kuran-ı Kerim’i öğrenip öğreten kimselere yapılan tasadduktur.