Gönül Sultanının Teveccühüyle Gelen Hükümdarlık

6.Bâbürlü hükümdarı Evrengzib veya I. Alemgir Şah, tam adıyla Âlemgîr Ebü’l-Muzaffer Muhammed Muhyiddîn Evrengzib Şah Cihan’ın üçüncü oğludur. Babası Şah Cihan, dünyanın yedi harikasından biri olan Tac Mahal’i yaptıran Babürlü hükümdarıdır.

Şah Cihan

Evrengzib Alemgir, dünya işlerinin yanında ahiret işlerine de önem verirdi. Bir yandan devlet işleriyle meşgulken diğer bir yandan da zamanın sultanı Muhammed Masum (k.s) hazretlerine müridlik yapıp duasını almaya çalışırdı.

İyi bir eğitimle yetişmiş ve şehzadeliğinde devlet yönetimi ve liderlikte tecrübe kazanmış olan Evrengzib Alemgir, babası Şah Cihan’ın vefatıyla hükümdarlıkta meydana gelen taht kavgasını kazandı.

Evrengzib Alemgir devrinde yapılan Mothki Mescidi

Hadisenin maddi cihetinin yanısıra rivayet olunur ki Evrengzîb, saltanatını ilân eden kardeşi Dara Şikuh üzerine sefer hazırlıkları yaparken mürşidi Muhammed Masum’un (k.s.) Dekkan’a geldiklerini haber alır. Hemen gidip kendini, Muhammed Masum Hazretleri’nin huzuruna atar ve muvaffakiyet için ondan dua ister. Bu mübarek zât, “Allahü Teâlâ’nın izni ile az bir topluluk, kalabalık bir topluluğa galip gelir.” mealindeki Bakara suresinin 249. âyet-i kerîmesini okuyup müridi olan şehzadeye şöyle hitap eder: “Biz, Haremeyn-i Şerifeyn’i ziyaret edip dönünceye kadar her şey bitecek ve sen biiznillah sultan olacaksın.” Aynen dedikleri gibi olur ve Delhi’ye geldiklerinde Evrengzîb Âlemgir, onları sarayında misafir edip ihsanlarda bulunur.

1700’lü yıllarda Hindistan’da yazılmış hanefi mezhebinin referans fetva kitaplarından birisi olan Fetâvâ-i Hindiyye sultan Evrengzib’in emriyle oluşturulan bir heyet tarafından yazılmıştır. (3 Mart 1707 tarihinde vefat etmiş olup türbesi Maharatsra eyaletinin Ahmed Nagar vilayetindedir.

Muhammed Masum (K.s) Hazretleri’nin Kabri Şerif’i