Kabil

3.500 yıllık tarihiyle, Güney ve Orta Asya ticaret yolları üzerindeki stratejik konumu nedeniyle pek çok devletin savaş alanı olan ve sürekli el değiştiren gözde bir şehir.

Afganistan’ın yönetim merkezi olan Kabil Şehri ülkenin doğusunda yer alır.

Son resmî rakamlarına göre dört buçuk milyona yaklaşan nüfusuyla sadece ülkenin değil Asya’nın da önemli merkezleri arasındadır.

Ülkenin ticari ve kültürel merkezi olan kent, Hindukuş Dağları içinde Kabil Nehri boyunca ilerleyen dar bir vadide deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte kurulmuştur.

Kabil, kuzeyde Hindukuş Dağları’ndaki geçitlere bağlanan yolları ve güneyde Pakistan’a uzanan Hayber Geçidi’ni denetlemesine imkan veren elverişli konumuyla stratejik bir kenttir.

Kabil’in önemli ticari ürünleri, taze ve kurutulmuş meyve, Afgan kilimleri, deri, iç giyim ve mobilyadır.

Kabil pazarında kurutulmuş meyve satıcısı

Başlıca sanayi ürünleri ise, pamuklu ve yünlü dokuma, besin ürünleri ve mermerdir.

Kabil’de çok sayıda tarihsel yapı ve Babür Şah’ın mezarı bulunur.

Babür Şah tarafından yaptırılan ve kendi mezarının da bulunduğu tarihi Bâğ-ı Babür

16.yy’da inşa edilmiş tarihî Id-Gah (Eid Gah) Mescidi’nde her yıl on binlerce kişi tarafından bayram namazı eda edilir.

2009 yılında inşası tamamlanan Hacı Abdurrahman Cami’nin

10.000’den fazla kapasitesi olup kütüphanesinde 150.000’den fazla kitap bulunmakta.

Bu anlamda şehrin önemli bir turizm potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz.

Şühedâ-i Sâlihin

İslamiyet’i tebliğ için Hz.Osman Efendimiz’in (r.a) hilafetinde Îlâ-i Kelimetillah için Afganistan’a hicret eden onlarca Sahabe-i Kiram efendilerimiz bu topraklarda dar-ı ukbaya irtihal etmişler.

O mübarek zatlar içerisinde Temim-i Ensari Hz. ve Cübeyr-i Ensari Hz. (r.anhüm) ile birlikte Ashab-ı Kirâm’dan 70 zatın kabirleri isimleri ile müsemma Şühedâ-i Sâlihin mevkinde bir arada bulunmakta.

Şühedâ-i Sâlihin, Temim-i Ensari Hz. ve Cübeyr-i Ensari Hz.’nin kabr-i şerifleri

Hz.Allah o mübarek zatların uğruna yola koyuldukları güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlı bu ulvi gayeyi, bugün taşımak için gayret edenlerin muîni olsun.