Sri Lanka

Tarihte “Serendib” ismiyle yerini alan 25 eyaletten müteşekkil bu yemyeşil ada ülkesi 21 milyon nüfusa sahiptir. Başkent Kolombo’da ise 620 bin insan yaşamaktadır. Hindistan’ın güneyi ile arasında sadece 17 deniz mili (31 km) mesafe bulunmaktadır. Ülke genelinde konuşulan Sinhalaca ve Tamilce ile beraber İngilizce de resmi olarak tanınmaktadır.

Takriben 150’şer yıl Portekiz, Hollanda ve İngiltere’nin müstemlekesi (kolonisi) olarak kalmış, 1948’de “Seylan (Ceylon)” ismiyle bağımsız olmuştur. 1972’de ise devletin ismi “Sri Lanka” olarak değiştirilmiştir.

Bir nebze Cenneti hatırlatan yeşilliği ile, dünyanın en güzel tabiatına sahip ülkelerinden biri olan Sri Lanka, birçok rivayette Hz. Âdem (a.s.)’ın Cennet-i Âlâ’dan yeryüzüne indirildiği yer olarak zikredilmektedir.

Taşı Toprağı Altın

En zengin kıymetli taş rezervine sahip ülkelerinden biri olan Sri Lanka’da çıkarılan Seylan Safirleri dünyanın en değerli safirleri olarak biliniyor.

Meşhur Seylan çayı, tarçın, kıymetli taşlar, tekstil ürünleri, kauçuk ve kauçuk mamulleri ise başlıca ihracat ürünleridir.

Öne Çıkan Sorunlar

2009’a kadar yaklaşık 30 sene süren iç savaş ve Aralık 2004’te yaşanan tsunami felâketi Sri Lanka’nın yakın tarihindeki en büyük sorunları olarak kayda geçmiştir. Tsunami 35.000’den fazla insanın ölümüne ve 800.000’den fazla insanın evsiz kalmasına yol açmıştır.

Coğrafya ve İklim

Sri Lanka, tropikal muson iklimine sahip olması nedeniyle yüksek miktarda yağış almaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık 24-25 °C dir.

3 binden fazla çiçekli bitkiyle dünyanın renkli coğrafyalarından biri olan bu ada ülkesi aynı zamanda dünyanın en muhteşem botanik bahçelerine de ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanında daha önce birçoğumuzun tatma fırsatı bulamadığı çeşitli tropikal meyveler buradaki verimli tarım alanlarında yetiştirilmektedir.

Jak Meyvesi (Jak Fruit)
Çarkıfelek Meyvesi (Passion Fruit)
Gül Elması (Rose Apple)
Binara (Exacum Trinervium)
Calophyllum Walkeri
Divi Kaduru
Etamba
İdda Walidda
Goraka Meyvesi (Goraka Fruit)

Hayvansal çeşitlilik açısından da önde gelen ülkede fil, leopar gibi hayvanların yanında, birçok endemik balık ve kuş türü bulunmaktadır.

Türkiye’den Sri Lanka’ya

Türkiye’den 10 saatlik bir uçuşla Adem babamızın yeryüzünde ilk ayak bastığı bu güzel ülkeyi ziyaret edebilir ve fil üzerinde yapılan turlara katılabilirsiniz.

Tabi bu arada sağlığına güvenenler Âdem Tepesi’ne (Cebel-i Adem) 2243m yürüyerek çıkabilirler.

Hz.Âdem(a.s)’ın yeryüzünde ilk ayak bastığı yer olarak bilinen Cebel-i Âdem (Âdem Dağı)

 

Sri Lanka’da Müslümanlar

Nüfusun büyük çoğunluğu Budizm’e mensup olan Sri Lanka’da Müslümanlar, toplam nüfusun %10’unu teşkil etmekte olup 2 milyon civarındadırlar. Morolar (Sri Lankan Moors) olarak bilinen Sri Lanka Müslümanları ana dil olarak Tamilce konuşur.

Ayrıca bölgeye İngiliz sömürge döneminde Asya-Pasifik bölgesindeki, Cava ve Malezya’dan getirilen Müslümanlar, Sri Lanka’daki Müslüman nüfusunu artırmıştır.

Tarihimizde Serendip müslümanları Halife-i Müslimîne bağlılıklarını her fırsatta göstermişlerdir. Sultan II. Abdülhamid Han Hazretleri, Ehl-i Sünnet’in muhafazası için başkent Kolombo (Colombo) şehrinde açmış olduğu “Hamidiye Mektebi” ile Sri Lanka’lı müslümanların gönlünde taht kurmuştu. Onlar da vefakarlıklarını gösterip Hicaz demiryolu ve Balkan Savaşı’nda mağdur duruma düşen müslümanlar için yardım toplamışlardı. Memleketimize karşı bugün de gösterdikleri sevgi, Abdülhamid Han Hz.’lerinin bir mirasıdır. Nitekim, “Turkish Cap” dedikleri “Osmanlı Fesi”ni hâlâ düğün ve mühim merâsimlerinde saygıyla giymektedirler.

Sri Lanka Müslümanları (Sri Lankan Moors)

Sri Lanka Devletinin Takdire Şayan Hoşgörüsüne Birkaç Misal

  • Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) doğduğu gün olan Mevlid Kandili günü resmi tatildir.
  • Sri Lanka’da sayıları 1000’i aşan cami mevcut olup, küçük çocukların dînî eğitimlerine başladıkları ilk mekteplerdir. Avrupadaki camilerimizin işlevine benzer şekilde Sri Lanka’da Müslümanlar doğum, sünnet, evlilik ve cenaze merasimlerini bu camilerde icra ederler.
  • Müslümanların evlenme ve boşanma gibi özel hukukla ilgili davalarına bakan 200’ü aşkın “kadılık” müessesesi vardır.
  • Müslüman memurların cuma namazına katılabilmelerini kolaylaştırmak için Cuma günleri öğle tatili bir saat daha fazladır.
  • Yine Müslüman öğrencilerin Cuma namazına iştirak edebilmeleri için Cuma günleri okullar erken kapanır.

Kechimalai Camii, Beruwala. Sri Lanka’daki en eski camilerden birisi.
Caminin bulunduğu bölgenin Arap tüccarların Sri Lanka’ya yerleştiği ilk yer olduğu düşünülmektedir.

Devletin gösterdiği bütün bu hoşgörülere rağmen, bazı aşırı grupların verdiği sıkıntılar şu an Sri Lanka devletinin gündemlerinden biridir.

Sri Lanka Müslümanlarının ekseriyeti itikadda Ehl-i Sünnet amelde Şafiî mezhebine mensuptur. Bununla beraber radikal akımlara kapılanların adedi son yıllarda artmaktadır. Buna bağlı olarak nezih müslümanlar da nispeten töhmet altında kalmışlardır. Sri Lanka örneğinden de anlaşılacağı gibi İslamiyet’in doğru idrak edilmesi her yerde huzurun ve sükunetin teminatıdır. Bu hassasiyetin kırıldığı yerlerde insanlık için huzur ve barıştan söz etmek de mümkün olmamaktadır.