Maldivler

Maldivler; Hint Okyanusu’nda, yaklaşık 1200 adadan oluşan, Hindistan‘ın güneyinde, Sri Lanka‘nın 750 km güneybatısında yer alan, bir adalar ülkesidir.

Maldiv halkı, bu adalardan sadece “lokal ada (local island)” diye isimlendirdikleri 200 adada yaşamaktadırlar.

Bunlara ilaveten “resort” diye isimlendirilen 150 kadar ada da yalnızca turizm için kullanılmaktadır.

Geriye kalan 850 ada ise boş olup, resort, eğitim vb. yatırımlara açık olarak müstakbel müteşebbislerini beklemektedir.

Coğrafi olarak 21 ayrı ada kümesi şeklinde olan adalar, idari olarak da 21 “atoll”e (şehire) ayrılmış. Her şehirde havaalanı bulunmakta olup, iki büyük şehrindekiler uluslararası havaalanıdır.

Nüfusun yarısı, biri havaalanı olmak üzere 4 adadan meydana gelen başkent Male’de yaşamaktadır. En büyük şehri Male 250 bin, ikinci büyük şehir olan Addu ise 35 bin nüfusa sahiptir.

Maldivler’de Ulaşım

6,8 kilometrekare alana sahip Male metrekareye düşen insan yoğunluğu cihetiyle dünyanın en yoğun başkentidir. Bundan olsa gerek, araba (ticari taksiler dışında) yok denecek kadar azdır. Ada içi seyahatler kadın-erkek, genç-yaşlı motosiklet iledir. Atoll içi ulaşım ise gemi veya hızlı bot iledir. Motosiklet kullananlar gemiye motosikletiyle binerler. Atoller arası (şehirler arası) ulaşım ise mesafeye göre gemi, hızlı bot veya pervaneli 48 kişilik pırpır uçaklarla yapılmaktadır.

Geçim Kaynakları ve Maldiv Mutfağı

On iki ay boyunca sıcaklığın 30 C‘nin altına düşmediği Maldivler’de tarım ve hayvancılık yok denecek kadar azdır. Hiç yok da diyebiliriz. Maldivler’de halk, geçimini büyük ölçüde balıkçılık ve turizmden sağlamaktadır. Mecaz olarak kullandığımız “derya kuzusu” tabiri, Maldivler’de mecaz değil hakikattir. Zira kuzudan da ağır gelen leziz “tuna balıkları” 35-45 kg aralığındadır.

 

Geçim kaynağı balıkçılık olunca, Maldivler mutfağı da buna göre şekillenmiş. Maldivler’de üç öğün yemek, çeşit çeşit tarifleri yapılmış “balık ve kokonat (coconut)”tır. Tavuk etiyle yaptığınız yemeklerin tamamını tuna balığıyla yapabilirsiniz. Pişme süresi de 4 dakika. Türkçe’mizde “kokonat (coconut)”a “Hindistan cevizi” ismi verilmiş olsa da, dünyanın en leziz Hindistan cevizini Sri Lanka ve Maldivler’de içebilirsiniz. İçmek dedik.. Evet, tazesi içilir, kurusu rendelip onlarca çeşit yemek, salata ve tatlıda kullanılır.

Mashuni Roshi, Hindistan cevizli yufka ve Hindistan cevizli balık (geleneksel Maldivler kahvaltısı)

Okullara ve Eğitime Dair Birkaç Detay

Maldiv okullarında dersler her sabah, bir öğrencinin aşr-ı şeriften sonra dua ederek salat-ü selam getirmesiyle ve bütün öğrencilerin ayakta ellerini açıp Amin dedikleri dua ile başlar.

Okullarda çok kaliteli bir İngilizce eğitimi verilir. Maldivler’de ilkokulu bitiren her öğrenci çok iyi seviyede İngilizce konuşur. Ortaokul ve liseden mezun olan her Maldivli öğrenci İngilizce’yi takriben anadili seviyesinde rahatça konuşabilir.

 

Maldivlilerin İslamiyet ile Müşerref Olması

Tarihte Dhivehiler (Maldiv halkına verilen isim), daha çok iki “atoll”de (şehirde) yoğun olarak yaşıyorlarmış: Male ve Addu

Maldiv halkı önceleri Budist imiş.

800 yıl evvel Male’ye hicret eden Tebrizli bir Müslüman-Türk tüccar Ebul Berekat Yusuf Tebrizi Hazretleri’nin gayretleriyle, sultan dahil bütün halk (Male ve çevresi),

 Ebu’l-Berekât Hz.’nin kabr-i şerifi. Başkent Male

aynı tarihlerde Bağdat’tan Addu’ya hicret eden Süleyman el-Kadiri Hazretleri’nin gayretleriyle de Addu ve çevresi tamamı İslamiyet ile müşerref oldular.

Süleyman El-Kadiri Hz. Kabr-i Şerif’i – Addu Şehri, Hulhumidu Adası

O mübarek iki zat-ı şerifin gayretleriyle bugün 500 bin nüfuslu bu küçük ülkenin halkının tamamı Müslümandır.

Onların izinden giden Fakih Musa Hz. gibi, Kadı Şemsüddin Hz. gibi nice Maldivli âlim, İslam’a Ehl-i sünnete büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.

Kadı Şemsüddin Hz.’nin Hatırasına yapılmış bir medrese – Addu Şehri, Hulhumidu Adası

Son yarım asırda; televizyon, internet vb. teknolojik imkanlar doğru kullanıldığında hayatımızda bir çok avantajı temin etmekle beraber, özellikle son çeyrek asırda; itikaden, ahlaken global bir çöküntünün de en mühim amilleri olduğu artık ictimai (sosyolojik) bir hakikattir. Tüm dünya ülkelerinin etkilendiği bu küresel yozlaşmadan memleketimiz gibi elbette Maldiv gençliği de nasibini almıştır.

Ancak O iki mübarek zatın hicretleri gibi Allah yolunda hicretler kıyamete kadar devam edecektir. Seciyesi pırıl pırıl olan Maldivli müslümanlar Ehl-i sünnetin itikadını, amelini, ahlakını gönül erleri ile Maldivler’de de muhakkak muhafaza edeceklerdir inşaAllah…