Hz.Mevlana

Hz. Mevlâna, Afganistan toprakları içerisinde yer alan Belh vilayetinde Miladi 1207 (Hicri 604) yılında dünyaya gelmiştir.

Hz. Mevlâna’nın doğduğu yer – Belh, Afganistan

 

Babası Mevlana Muhammed Hüseyin Hatip olup Bahâüddin Veled ismiyle maruf ve Sultan’ül Ulemâ lakabıyla meşhur olmuştur. Bahâüddin Veled sofilerin büyüklerinden ve ariflerin önde gelenlerindendir.

Hz. Mevlâna yirmi bir yaşlarında Belh vilayetinden göç ederek Selçuklu Devleti döneminde Konya’ya yerleşmiş ve hayatının geri kalanını burada geçirmiştir.

Hayatını “hamdım, piştim, yandım” sözleri ile özetleyen Hz. Mevlâna, vefat edeceği günü Mevlâ’sına kavuşma günü olarak görmüştür. Onun için vefat edeceği günü düğün gecesi manasına gelen “Şeb-i Arûs” (شب عروس) diye isimlendirmiş ve dostlarına vefatından sonra üzülmemesini vasiyet etmiştir.

Mevlânâ, Konya’da yazdığı Mesnevî adlı eserinde kendi adını Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhî şeklinde vermiştir. Burada yer alan Muhammed isimleri baba ve dedesinin ismi, Belhî ise doğduğu şehir olan Belh’e nispettir. Lakabı Celâleddin’dir. “Efendimiz” anlamındaki “Mevlânâ” unvanı onu yüceltmek maksadıyla söylenmiştir. Mevlânâ, doğduğu vilayete nispetle Belhî şeklinde anıldığı gibi hayatını sürdürdüğü Anadolu’ya nispetle de kendisine Rûmî de denmektedir.

Herkesin birbirini anlamasını, birbirine anlayışla bakmasını ve kendisinin Kur’an-ı Kerîm ile Peygamber Efendimiz’in Ehl-i Sünnet çizgisi üzere olduğunu sürekli hatırlatan Mevlâna Hazretleri, Miladi 17 Aralık 1273 Pazar günü, 66 yaşında Konya’da vefat etmiştir.

Hz. Mevlâna’nın Türbesi – Konya

 

Hz. Mevlânâ, Mesnevi’sinde dua kapısını anlatırken “Senin kapından başka bütün kapılar kapanmıştır. Ey kerem ve izzet kapısı, ey nur saçan kapı, Güneş, Ay ve Yıldızlar sana kul köledir.” diye ifade eder.

Hz.Allah zatına kulluk kapısına çıkan Sırat-ı Müstakîme mübarek Cuma günü hürmetine bizleri revan eylesin.