Bedahşan

Ehl-i sünnete büyük hizmet etmiş topraklar

Bedahşan, Afganistan’ın kuzeydoğusunda, Pamir dağlarının bir kısmına ev sahipliği yapan dağlık görünümünde yüksek bir yayla olan târihî bir vilayettir.

Başşehri Feyzâbâd, Amuderya’nın (Ceyhun) bir kolu olan ve kar sularıyla da beslenen “Kokcha nehri (Gökçesu)” boyunca kurulmuştur. Dar vadilerinin iyi sulanan topraklarında yetişen pamuğunun kalitesi oldukça yüksek olup, üzüm bağları ve meyve bahçeleri meşhurdur.

 

 

Feyzabad Şehri ve Gökçesu Nehri

Bedahşan’da çıkarılan kırmızı renkli “lâl-i Bedahşan” ve lacivert renkli “lapis lazuli” yakutlarının şöhreti malumdur.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           “Lapis lazuli “ latince kökenli bir kelime olup “lacivert taş” manasına gelmektedir.

 

Kıymetli taşlarından daha değerli, bu kadim şehrin bağrında yetiştirdiği ilim-irfan ehli yâkûtları da çoktur. İmâm-ı Rabbânî Hz.lerinin 34 mektupla en çok mektup yazdığı büyük halifelerinden Mîr Muhammed Numân Bedahşî Hz.leri başta olmak üzere, diğer halifeleri Şeyh Tâhir Bedahşî, Mevlânâ Yâr Muhammed Bedahşî, Muhammed Sıddîk Bedahşî gibi zât-ı şerifler tüm İslam âlemine nûr saçmış Bedahşanlı Ehl-i Sünnet büyüklerimizin sadece bir kaçıdır.

Kimisi Bedahşan’da kimisi de Mir Muhammed Numân Hz.’leri gibi, hicret ettiği hizmet topraklarında ruhlarını teslim etmişlerdir.

 

 

Ulu Pamir Dağları

Mektûbât-ı Rabbânî gibi Ehl-i Sünnetin en kıymetli eserine ilk ve en büyük hizmet Bedahşanlı’lara nasip olmuştur. Nitekim daha İmam-ı Rabbânî Hz.’leri’nin hâl-i hayatlarında, 313 mektubu nice emeklerle toplayıp bir araya getirerek Mektûbât-ı şerîfe’nin birinci cildini ehl-i sünnete hediye eden o mübârek zât, Bedahşanlı “Yâr Muhammed Cedîd Bedahşî Hazretleri”dir.

Gönderildiği coğrafya belirtilmiş olan mektupların içerisinde, kendilerine 74 mektup gönderilmekle ilk sırayı yine Bedahşanlılar almaktadır.

Bugün İmâm-ı Rabbânî evlatları, o ehl-i sünnet mektuplarını Bedahşan’da okumaya okutmaya devam ediyorlar.