5 maddede Tac Mahal’i tanıyalım

Tac Mahal, Babür hükümdarı Şah Cihan’ın vefat eden hanımı Mümtaz Mahal için yaptırdığı bir şaheser ve ona muhabbetinin bir tezahürüdür.

Yapı Babürlerin en parlak döneminde yapılmış olmasıyla devletin gücünün de temsili olmuştur. Tac mahal aslında bir türbe olmakla kendisinde İslam mimarisinden de izler taşıyor.

Tamamlanması 22 yıl süren yapının inşası için bütün İslam memleketlerinden davet edilen mimar ve zanaatkârlardan bir heyet teşekkül ettirilir. Bu heyete Osmanlı mimarlarından İsmail Efendi ve Mehmet İsa Efendi de dâhil olur.

İhtişamlı fiziki yapısı ile 82 metre yüksekliğinde olan kubbesi, Osmanlı mimarı İsmail Efendi tarafından yapılmıştır.

Tarihî önemi, zarafeti ve mimarisi ile kendine hayran bırakan bu İslam eserini, halen milyonlarca kişi ziyaret etmeye devam etmektedir.