Kışı Isıtan İlim

İlk kar düştü fakat ilim heyecanı Afganistan’ı ısıtıyor…

Afganistan’a kar düştü. Aşırı yoksulluk sebebiyle bitap düşen Afganistan halkı kış aylarında daha zor şartlar ile karşılaşıyor. Çetin kış şartlarından okulların kapandığı ülkede binlerce çocuk bu dönemde İslami ilimleri öğreniyor.

 

Her sene olduğu gibi bu sene de Kur’an-ı Kerim talebelerinin heyecanı ve gayreti dondurucu soğukları ısıtıyor.

 

Afganistan coğrafyası jeopolitik konumu, yeraltı zenginlikleri, münbit toprakları ve yetiştirdiği alimleri ile tarih boyunca çok önemli bir konuma sahip olmuştur. Fakat bu coğrafi konumun getirdiği en büyük zorluklardan biri çetin geçen kışları diyebiliriz. Himalayaların uzantısı olan Hindukuş Dağları’nın bulunduğu Afganistan’da kış aylarında şehirlerarası yollar kardan kapanıyor. Bu sebepten gıda, elbise ve yakacak gibi insani ihtiyaçları bulmak da yaz aylarından çok daha zor.

 

Afganistan’da 1,2 milyon insan çadırlarda yaşıyor.

 

Sıcaklıkların -20 dereceye kadar düştüğü kış aylarının gelmesi yoksul insanların hayatını daha da zorlaştırıyor. Afganistan’da 1,2 milyon insan çadırlarda yaşamaktadır. Şehir merkezlerinin dışında elektrik ve su hizmetinin bulunmadığı ülkede doğalgaz altyapısı zaten bulunmamaktadır. Her sene onlarca insanın soğuktan hayatını kaybettiği ülkede çadırlarda veya şehir merkezi dışında yaşayan insanların tek çaresi yakacakları bir ateş ile ısınmaya çalışmak.

 

Coğrafi konumun getirdiği en büyük zorluklardan biri çetin geçen kışları…

 

Halkın birçoğu sadece odun ile yanan tandır sobaları kullanıyor. Eskiden ülkemizde de çok yaygın olan bacalı sobalar, “Türk Sobası” olarak anılıyor ve fiyatları 100-120 dolar arasında değişiyor. Kişi başına düşen milli gelirin 160 Dolar olduğunu düşünürsek alım gücünün çok üzerinde olduğu aşikardır. Öte yandan yakacağa ihtiyacın her sene artmasına rağmen alım gücünün giderek azalmasından dolayı yakacak sektörü son senelerde %20 küçülmüştür.

 

Sıcaklıkların -20 dereceye kadar düştüğü kış aylarının gelmesi yoksul insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

 

Kış Aylarında Kurân-ı Kerim Heyecanı

Çocuklar kış günlerinin bir bölümünü Kurân-ı Kerim dersleri ile bir diğer bölümünü evlerine su taşımak ile kalan bölümünü ise sağda solda yakılabilek bir şeyler arayarak geçiriyor. Kış aylarında ısıtma ihtiyacı karşılanamadığı için okullar 3 ay boyunca tatil oluyor. Bu üç ay içerisinde binlerce çocuk İslami ilimleri öğreniyor.

Hayırsever insanların destekleri ile ısınan medreseler ve ilim merkezlerinde çocuklar İlm-i Kurân’ı okuyarak hem ısınıyor hem de Afganistan’ın gönül coğrafyasını ısıtıyor. Birçoğunun sırtında kalın bir mont, ayağında düzgün bir ayakkabı bile yok. Lakin onlar bu zorluklarına rağmen her gün karlı yolları ilim heyecanı ile aşıyorlar.

 

Avrasya Derneği’nin destek olduğu, Afganistan’daki mahalli derneğin kışlık ihtiyaç projesinden bir görsel

 

Molla Camii, İbrahim Bin Edhem, Fahrüddin-i Razi, Abdullah-i Ensari hazretleri ve isimlerini sayamadığımız yüzlerce alimin (rahmetullahi aleyhim) torunları olan bu cefakâr Afgan evlatlarının ilim heyecan ve gayretini zorluklar durduramıyor,

İlk kar düştü fakat ilim heyecanı Afganistan’ı ısıtıyor…