Murad-ı Buhârî Hazretleri: Anadolu’ya Gelen İlk İmam-ı Rabbânî Evladı 1644 – 1719

 

Murad-ı Buhârî Hazretleri,1644 yılında Buhârâ Şehrinde dünyaya gelmiştir. Ömrü ilim tahsili için seyahat etmek ve insanlara ilim öğretmekle geçmiştir.

 

Üç yaşındayken geçirdiği felç ile hayatı boyunca yürüyemeyen Murad-ı Buhârî Hazretleri’ni bu durum ilim aşkından vazgeçirmemiş, her türlü meşakkate rağmen ilim tedrisatı için çok büyük hizmetlerde bulunmuştur.

 

İlk tahsilini babasından alan Murad-ı Buhârî Hazretleri, Buhârâ’nın alimlerinden ilim tahsiline devam etti. 23 yaşındayken ilim tahsili için Hindistan’a seyahate çıkan Murad-ı Buhârî Hazretleri, bu seyahatinde Keşmir’de fenni ilimleri tahsil etmiş ve Serhend’de İmâm-ı Rabbânî (k.s) Hazretlerinin oğlu Hâce Muhammed Ma’sûm (k.s.) Hazretlerine intisap etmiştir.

 

Bir müddet Serhend’de talebelik yapan Murad-ı Buhârî Hazretleri, Hâce Muhammed  Ma’sûm (k.s.) Hazretlerinin onlarca halifesinden biri olarak irşad faaliyetleri için Medine-i Münevvere, Şâm-ı Şerîf, Bağdat, İsfahan başta olmak üzere birçok İslâm beldesine seyahat etmiştir.

 

1681’de İstanbul’a gelen ve irşad faaliyetlerine ömrünün sonuna kadar burada devam eden Murad-ı Buhârî Hazretleri, İmâm-ı Rabbânî (k.s) Hazretlerinin usülünü ve Mektûbât-ı Şerîfe’sini Anadolu’ya getiren ilk zât-ı şeriftir.


1719’da İstanbul’da vefat etmiş, cenaze namazı Eyüp Sultan Camii’nde kılınmıştır.
Kabr-i Şerifleri bugün Eyüp Sultan’ın Nişanca Mahallesindedir.