Kalıcı eserler inşa ediyoruz.

Maddi zorlukların bulunduğu fiziki açıdan elverişli eğitim kurumların adedi çok düşük olan coğrafyalarda, Avrasya gönüllüleri ile birlikte kalıcı eserler inşa edilmesine vesile olduk.

Asya kıtasının kalbinde bulunan ve birçok zorluğa göğüs geren Afganistan’da nice beldelerde eğitim müesseselerine destek olan derneğimiz, 2017 yılında temeli atılan ve Afgan halkına hizmet vermesine sadece birkaç ay kalan Penşir’deki eğitim müessesesinin hizmet vermeye başlaması için 2022 yılında elinden gelen tüm desteği sağlamaya çalıştı.

Karlı dağlarda eriyen suların vadilerin arasındaki Penşir deresinden aktığı gibi, bir ilim vadisi olan bu coğrafyada ilim talebeleri de inşa edilen bu ilim deryasına akmaya devam ediyor. İnşası devam eden eğitim kurumunun yakınında kiralanan binada tedrisat devam ediyor.

Pençşir

Afganistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Pençşir, Afganistan’ın otuz dört vilayetinden biridir. 2004 yılına kadar komşusu Pervan’a bağlı olan Pençşir’in başkenti Bazarak’tır….