Afganistan genel olarak dağlık-karasal iklime sahip olmakla birlikte özellikle kuzey bölgesindeki bazı vilayetlerde aşırı kurak bir iklim hâkim durumdadır.

Kerpiçten yapılmış küçük evlerde yoğun nüfuslu ailelerin bulunduğu kuzey şehirlerinden Şibirgan’da yaşayan vatandaşlar, bir su kuyusunun 50’den fazla hanede yüzlerce insan tarafından kullanıldığını ifade etmekte.

Bunun yanında mevcut su kuyularının da birçoğunun su pompalarının zarar görüp kullanılamaz hale geldiğini paylaşmaktalar.

 

En temel insani ihtiyaç olan temiz suya erişimin artırılması büyük bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Derneğimiz, bu ihtiyacın bir nebze daha karşılanabilmesi adına Afganistan’da Mezar-ı Şerif, Şibirgan, Semengan, Bedahşan, Pervan, Penşir ve Celalabad vilayetlerinde su kuyuları açılmasına vesile oldu.