Afganistan Kış Yardımı

Afganistan, iklim olarak karasal iklim yapısına sahiptir. Bu nedenle, kış mevsiminde dağlık bölgelerin ağırlıklı olduğu birçok bölgede hava sıcaklığı -10°’leri görmekte olup yükseltinin daha fazla olduğu başkent Kabil’de ve çevresindeki kuzey-doğu vilayetlerinde (Pervan, Penşir) -20°’lere kadar düşmektedir.

Afganistan’da birçok noktada barınma kamplarında soğuk hava şartlarına karşı elverişsiz çadırlarda ve barakalarda yaşayan insanlar, şartlardan en ağır şekilde etkilenmekte ve maalesef bazıları hayatlarını kaybetmektedirler.

 

Araştırmalarımız sonucu elde ettiğimiz bir veriye göre; 2019 yılında bu şartlarla mücadele etmesi gereken yaklaşık 95.000 hanede; 667.450 insan kışlık ve insani ihtiyaçlarını karşılama noktasında yardıma muhtaç konumdaydı. Etkisi halen devam etmekte olan pandemi sürecinde bu ihtiyacın çok daha fazla hissedildiğini söylemek mümkün.

Derneğimiz, Afganistan’daki mahalli derneklerin yardım talebi üzerine, 2020 yılında bu zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren insanlara elbise ve yakacak yardımında bulundu. Gönlü sıcacık olan kardeş coğrafyamızdaki muhtaç insanların yuvalarının ısınmasına vesile olmaya çalıştık.