Bir Sünnetin İhyası

2017 yılı Mayıs ayında Afganistan Kabil’de düzenlenen toplu sünnet merasimi için, organizasyonu yapan mahalli derneğe yardımda bulunduk. Ehl-i Sünnet’in köklü coğrafyalarından biri olan Afganistan’da yüzlerce çocuğun sünnet olmasına katkıda bulunarak bir sünnetin ihya edilmesine vesile olmaya çalıştık.