[wcdp_donation_form id=”18327″ title=”1″]

Avrasya Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği, ihtiyacı olan insanlara hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmeyi amaçlamaktadır. İnsan hayatını ve sağlığını korumak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, kültürel faaliyetlerde bulunmak, insanlar arasındaki dostluk duygusunu geliştirmek başlıca faaliyet konularıdır.

Avrasya, kar amacı gütmeyen, yardımlarını karşılıksız olarak sunan ve toplum yararına çalışan gönüllü bir sosyal hizmet organizasyonudur.

Misyonumuz, kültürel ve eğitim alanında toplumsal eşitliği sağlamak amacıyla toplumda yardımlaşma duygusunu geliştirmektir.

Vizyonumuz, kalıcı eğitim müesseseleri inşa etmek, fakirliğin giderilmesi amacıyla sosyal projeler hazırlamak, olağanüstü durumlarda insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerde bulunmaktır.